Clara Schumann, geb. Wieck

(Clara Josephine Schumann, geb. Wieck)

Geboren 13 september 1819 in Leipzig
Overleden 20 mei 1896 in Frankfurt am Main

Duitse pianiste en componiste, echtgenote van componist Robert Schumann
200ste geboortedag op 13 september 2019

Biografie – Weblinks – Literatuur & Bronnen

Biografie

Haar opmerkelijke vroege opleiding en discipline, uitmuntend muzikaal talent, en vastberaden karakter en gevoel voor missie maakten Clara Wieck Schumann tot een van de meest geprezen Duitse vrouwen van de 19e eeuw. In haar tijd was ze vooral bekend als een uitmuntend vertolkster en onvermoeibare promotor van de werken van haar echtgenoot Robert Schumann, en als een veelgevraagd lerares en componiste. Ze bleef beroemd tot in de 20e eeuw en daarna – in Duitsland herdacht op postzegels en munten en het onderwerp van films (bijv.

Clara Schumann

Van het begin af aan heeft haar levensverhaal gefascineerd. Als wonderkind werd Clara Wieck geprezen en bewonderd door het koningshuis en de artistieke en intellectuele elite van die tijd, van de Oostenrijkse keizer tot Goethe en de Oostenrijkse dichter Grillparzer. Als jonge vrouw leek haar romance met en huwelijk met de charismatische en begaafde Robert Schumann een uniek nieuw model voor artistiek partnerschap te bieden, aangezien het paar muzikale ideeën uitwisselde en gezamenlijke compositieprojecten uitvoerde. De voorrang die Robert in zijn huwelijk gaf aan zijn werk weerspiegelde echter de traditionele waarden; hoewel hij Clara’s muzikale talent en bijdragen koesterde en erop vertrouwde, verwachtte Robert niettemin van zijn vrouw dat zij haar creativiteit ondergeschikt zou maken aan de zijne en dat zij de taken van het huishouden en de zorg voor hun zeven kinderen op zich zou nemen. (Een achtste kind stierf op jonge leeftijd.) En Clara werd geprezen als de toegewijde echtgenote en moeder. Uiteindelijk bereikte Clara Schumann in de 40 jaar na de dood van haar man in 1856 een legendarische status als een bijna bovenmenselijk wezen, een “priesteres”, toegewijd aan haar kunst, haar kinderen, en het uitvoeren en promoten van de muziek van haar man.

Een explosie van nieuw onderzoek sinds de jaren ’80, deels gestimuleerd door de vrouwenbeweging, heeft het traditionele beeld herzien om een meer menselijke strijd voor zelfbevestiging en overleven te onthullen temidden van competitie, persoonlijke teleurstellingen, verwoestend verdriet, en de uitdagingen van het managen van zowel gezin als carrière. Clara Schumanns belang als componiste in de “nieuwe romantische” school en als meester-leraar die generaties pianisten beïnvloedde, heeft ook meer erkenning en analyse gekregen (vooral door Reich, Weissweiler, Klassen).

Clara was de dochter van Marianne Tromlitz Wieck, een getalenteerde sopraan en pianiste, en Friedrich Wieck, een ambitieuze pianoleraar en begaafd zakenman, eigenaar van een piano verhuur- en onderdelenhandel in Leipzig. Marianne, een oud-leerlinge van Wieck, droeg bij aan zijn reputatie door haar concerten en lesgeven, maar verliet de dominante, zelfs beledigende man toen Clara nog niet helemaal vijf was. Het gevoelige kind reageerde op de spanningen in het gezin, waaronder Wiecks woedeaanvallen, door pas op vierjarige leeftijd te spreken, in de geborgenheid van het huis van haar grootouders van moederszijde. De Saksische wet gaf de voogdij over kinderen aan de vader in geval van echtscheiding, en Wieck eiste “zijn” Clara op haar vijfde verjaardag terug. Vastbesloten om in te spelen op de toen populaire mode van jonge vrouwelijke pianovirtuozen, begon hij van zijn dochter een wonderkind te maken. Hij begon met een rigoureus programma van pianolessen dat het leven van het meisje volledig beheerste; in plaats van naar school te gaan – wat ze maar heel kort deed – had ze een regelmatige routine van uren aan de piano, lange wandelingen in de buitenlucht, privé-lessen in muziektheorie en compositie, Frans en Engels.

Wieck begon een dagelijks dagboek voor zijn dochter waarin hij in haar naam schreef en naar zichzelf verwees als “Vader”. (Clara zou 19 worden voordat ze zelf controle kreeg over haar dagboek.) Deze schijnbare aanname van Clara’s persoonlijke identiteit weerspiegelt Wiecks volledige toewijding aan haar ontwikkeling als zijn eigen levensproject. Toch leerde Clara door zo’n nauwlettend toezicht ook praktische tips die in haar volwassen leven van pas zouden komen, bijvoorbeeld over het managen van concerten en tournees. Het maakte het ook waarschijnlijk dat het meisje iets van Wiecks hyperkritische, ongeduldige karakter zou overnemen. Clara, een ontvankelijke en gedisciplineerde leerlinge, werkte hard en was dankbaar voor haar vaders laserachtige oplettendheid, maar had nauwelijks een jeugd in de traditionele zin en miste de liefde die haar moeder zou hebben gegeven, zoals ze later aan Robert Schumann schreef.

Vader hield veel van me, en ik hield ook van hem, maar ik had niet wat een meisje zo hard nodig heeft – de liefde van een moeder … en daardoor was ik nooit echt gelukkig. (NR 133)

Wiecks inspanningen werden rijkelijk beloond door Clara’s verbluffende succes – van haar eerste concertoptreden in het Leipziger Gewandhaus op negenjarige leeftijd tot optredens in Dresden en op meerdere tournees met haar vader, onder meer naar Parijs, Weimar, Wenen, Praag en Berlijn. Ze begon ook te componeren; haar Opus 1 (“Quatre Polonoises pour le Pianoforte”) werd gepubliceerd in 1831. Toen de charmante en begaafde pianostudent Robert Schumann (1810-1856) in 1830 bij de familie Wieck in huis kwam wonen, was zijn wederzijdse belangstelling voor componeren een van de elementen in de emotionele band die zich tussen hen ontwikkelde; ze wisselden muzikale ideeën uit en werden geïnspireerd door en reageerden op elkaars composities. Robert:

In jouw Romanze hoor ik steeds weer dat wij man en vrouw moeten worden Elk van jouw gedachten komt uit mijn ziel, zoals ik al mijn muziek aan jou te danken heb. (Schumann, Clara und Robert Schumann. Briefwechsel. Ed Eva Weissweiler. Deel 2, 1839. Kritische ed. Basel: Stroemfeld/Roter Stern, 1987. S. 629. Trans. J.H.)

Toen Wieck van de romance tussen de twee hoorde, dwong hij zijn dochter alle contact met de jonge componist te verbreken; twee jaar later, in 1837, wees hij Schumanns formele verzoek om met Clara te trouwen resoluut af. Wieck vreesde het verlies van zijn vermeende bezit en creatie, zijn “gouden gans”. Bovendien, hoewel hij Schumanns gaven bewonderde, achtte hij hem onvoldoende in staat om een vrouw en gezin te onderhouden. Uiteindelijk werden de twee (1839) gedwongen een verzoekschrift in te dienen bij het Hof van Beroep om te mogen trouwen zonder de toestemming van Wieck. Een jaar later werd hun verzoek ingewilligd, ondanks Wiecks vaak buitensporige pogingen hen beiden in diskrediet te brengen, en het huwelijk vond plaats op 12 september 1840.

Clara Schumann

Een rijke bron van informatie is het “Ehetagebuch”, oftewel het gezamenlijke huwelijksdagboek dat de twee bijhielden. Hoewel Clara schrijft dat ze de grootste vreugde van haar leven beleefde tijdens de eerste maanden van haar huwelijk, kwamen er ook al vroeg serieuze uitdagingen naar boven, en echoën de twijfels en zorgen die haar al tijdens de drie jaar durende verloving van het stel hadden beziggehouden. Roberts fasen van invaliderende depressie, zijn periodieke schijnbare kilheid tegenover haar – vooral wanneer hij zich in een intense creatieve fase bevond – en zijn ambivalente gevoelens over haar artistieke carrière zouden mettertijd allemaal toenemen. Ondanks zijn waardering voor haar verlangen om op te treden en haar behoefte om te oefenen, beweerde hij dat zijn eigen behoefte om te componeren een noodzakelijke prioriteit was die niet kon worden veranderd:

Naast alles begrijpt Klara ook dat ik een talent heb dat moet worden gekoesterd, en dat ik nu op mijn best ben en moet profiteren van mijn jeugd zolang ik die heb. Dat is de enige manier waarop het kan werken in kunstenaarshuwelijken; je kunt niet alles samen hebben …. (“Ehetagebuch” Oktober 1842, cit. in B 175. Trans. JH)

Een jaar eerder had ze haar angsten al aan het dagboek toevertrouwd:

Mijn pianospel loopt achter. Dat gebeurt altijd als Robert aan het componeren is. Er is in de hele dag niet eens een uurtje voor mezelf te vinden! Als ik maar niet te ver achterop raak. Het lezen van partituren is ook weer opgegeven, maar ik hoop dat het deze keer niet voor lang zal zijn. (“Ehetagebuch” 2 juni 1841. Trans NR 88 = Robert Schumann Tagebücher Pt. 2 ed. Gerd Nauhaus. Leipzig: Deutscher Verlag für Musik, 1987,162)

Ten overmaat van ramp was Clara op 1 september 1841 bevallen van een dochter Marie, de eerste van acht kinderen die Clara zou baren.

Clara’s drang om op te treden hield in dat ze uitnodigingen aannam om naar verre steden te reizen, iets wat een vrouw normaal gesproken alleen deed samen met haar man of in gezelschap van een familielid of andere chaperonne. Robert, die enige bezorgdheid had geuit over wat de mensen zouden zeggen als ze alleen zou reizen, vergezelde haar op een paar concertreizen, maar bijna altijd tegen fysieke en psychologische/emotionele kosten voor hem. Hij voelde zich meer op zijn gemak in de rustige omgeving van zijn eigen huis, waar hij kon werken; bovendien had hij gemengde gevoelens bij het zien van het applaus dat zijn vrouw zo publiekelijk ten deel viel, vooral voordat hij zelf bekend en gevierd werd. Toen Clara, inmiddels een ervaren concertorganisator, hem verliet om alleen op tournee te gaan, werd Robert moedeloos en depressief. Met tegenzin stemde hij erin toe haar te vergezellen op een zware tournee door Rusland in 1844, die Clara met bravoure ondernam, maar waarbij hij ernstig lichamelijk en emotioneel leed moest doorstaan.

Het lijkt erop dat Clara de ernst van de toestand van haar man niet wilde erkennen, totdat hij uiteindelijk in augustus 1844 een ernstige geestelijke en lichamelijke inzinking kreeg. Het gezin, dat inmiddels een tweede dochter, Elise, telde, verliet de bruisende muzikale hoofdstad Leipzig en verhuisde naar Dresden, wellicht in de hoop dat de verandering van de rustiger sfeer heilzaam zou zijn voor Robert. Hij componeerde er inderdaad veel van zijn grote werken, maar de creatieve fasen werden gevolgd door depressies die van zijn vrouw verlangden dat zij steeds meer verantwoordelijkheid op zich nam – voor het gezin, het huishouden en, in toenemende mate, de verdediging en ondersteuning van de carrière van haar man. Bovendien baarde Clara in de vijf jaar in Dresden nog vier kinderen en kreeg ze één miskraam. Ondanks het feit dat haar eigen carrière in deze jaren op de tweede plaats kwam, was zij toch een belangrijke bron van inkomsten voor het gezin, door het geven van lessen en door concerten in Dresden, Leipzig en op tournees naar Wenen, Praag en Berlijn.

In september 1850 verhuisde het gezin naar Düsseldorf, waar Robert de positie van muziekdirecteur van het Stedelijk Orkest en Koor was aangeboden. Uiteindelijk vestigden zij zich in een appartement dat ruim genoeg was om Clara voor het eerst een kamer met een eigen piano te geven waar zij kon oefenen, ook als Robert componeerde. Een centrale ontwikkeling van de tijd in Düsseldorf was de vriendschap met de jonge Johannes Brahms, die, nog aan het begin van zijn carrière, in september 1853 een eerste bezoek bracht aan de bewonderde oudere componist en zijn vrouw. Beide Schumanns werden gegrepen door Brahms’ persoonlijke aantrekkingskracht en de genialiteit van zijn muziek. Samen met zijn vriend, de violist Joseph Joachim, zou Brahms een van de belangrijkste contacten en steunpilaren van de familie Schumann worden in de moeilijke maanden en jaren die zouden volgen. Zijn bewondering en liefde voor Clara werden zeker beantwoord, en de unieke relatie hield stand tot Clara’s dood, hoewel het oorspronkelijk hartstochtelijke karakter geleidelijk veranderde in een diepe vriendschap.

Spoedig nadat Robert Schumann zijn taken in Düsseldorf op zich had genomen, werd duidelijk dat hij ongeschikt was voor de positie; een slechte dirigent en communicator, moest hij vertrouwen op zijn vrouw voor assistentie tijdens de repetities. Na toenemende ontevredenheid over zijn prestaties, deelden de stadsbestuurders Clara in november 1853 mee dat hij alleen zijn eigen werken zou mogen dirigeren; alle andere dirigeerverantwoordelijkheden zouden door de assistent-dirigent worden uitgevoerd. Robert Schumanns geestelijke toestand was in 1852-53 ook alarmerend verslechterd; zijn definitieve inzinking begon in 1854 en culmineerde in een zelfmoordpoging op 27 februari en zijn opname in een ziekenhuis in Endenich (bij Bonn). Hij leefde daar nog twee en een half jaar met perioden van grotere en kleinere helderheid. Schumanns artsen stonden niet toe dat Clara hem bezocht tot kort voor zijn dood, vermoedelijk uit bezorgdheid over zowel de stabiliteit van hun patiënt als Clara’s waarschijnlijke reacties op het zien van haar man in zulke beperkte omstandigheden.

Clara Schumann

Na de dood van haar echtgenoot in 1856 hervatte Clara haar concert- en onderwijsactiviteiten; de volgende decennia hield ze er een ongelooflijk drukke agenda op na, waaraan ze uiteindelijk ook nog het uitgeven van Roberts verzamelde werken toevoegde. Ze zag het als haar missie om Robert’s muziek en reputatie te promoten en om voor haar grote gezin te zorgen, waaronder uiteindelijk zes kleinkinderen. Maar haar verbazingwekkende tempo kwam ook voort uit haar eigen behoefte om op te treden en het applaus van een aanbiddend publiek in ontvangst te nemen – voor haar van jongs af aan het equivalent van liefde. Bovendien vond Clara Schumann het moeilijk om op één plaats te blijven; zelfs als ze niet op concertreis was, reisde ze rond en wisselde meerdere malen van woonplaats. Ze vestigde haar gezin in 1857 in Berlijn, kocht in 1863 een vakantiehuis in Baden-Baden en keerde in 1873 terug naar Berlijn. Tenslotte, in 1878, aanvaardde ze een baan in Frankfurt op de faculteit van het Hoch Conservatorium.

Als moeder met een veeleisende artiestencarrière probeerde Clara Schumann haar kinderen een goede opleiding te geven, ook al betekende dit vaak dat ze hen van jongs af aan van huis moest sturen, naar familie of kostschool – een gangbare praktijk onder middenklasse gezinnen in de 19e eeuw. Hoewel ze begaan was met hun vorderingen en problemen, suggereren haar daden en brieven dat ze vaak niet zo gevoelig was voor hun emotionele behoeften als zij misschien hadden gewild.

Clara Schumann stierf na een reeks beroertes, veertig jaar na de dood van haar man. Haar toegewijde vriend Brahms stierf elf maanden later.

Auteur: Joey Horsley

Links

Voor aanvullend materiaal en beeldmateriaal verwijzen wij u naar de Duitse versie.

Janina Klassen, Artikel “Clara Schumann”, in: MUGI.Musikvermittlung und Genderforschung: Lexikon und multimediale Präsentationen, hg. von Beatrix Borchard und Nina Noeske, Hochschule für Musik und Theater Hamburg, 2003ff. Stand vom 25.4.2018

Clara Schumann, in Schumann Netzwerk.

Clara Schumann, in Diana Ambach, Women of Note, Celebrating 300 Years of Music by women.

Literatuur & Bronnen

Borchard, Beatrix. 2015. Clara Schumann: haar leven: een biografische montage. 3. Herziene en uitgebreide editie. Hildesheim: Georg Olms Verlag. (= B)

Klassen, Janina. 2009. Clara Schumann: muziek en de publieke sfeer. Keulen: Böhlau.

Reich, Nancy B. 2001 (1985). Clara Schumann, de artiest en de vrouw. Herziene Editie. Ithaca en Londen: Cornell UP. (= NR) (Duits 1991: Clara Schumann. Romantiek als noodlot. Een biografie. Duits van Irmgard Andrae. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt, Wunderlich.)

Steegmann, Monica. 2004. Clara Schumann. Londen: House, 2004.

Weissweiler, Eva. 1990. Clara Schumann: een biografie. Hamburg: Hoffman en Campe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *