O, barmhartige hemelse Vader,

Wij danken U dat U dieren vanaf het begin hebt ontworpen en er een doel aan hebt gegeven, dat U ze aan ons hebt gegeven als onze metgezellen, zodat wij ons niet alleen zouden voelen (Gen. 2:18-20). Al het goede komt uit uw hand, Vader (Jakobus 1:17), ook de dieren, die u goed hebt genoemd (Gen. 1:25). U bent de soevereine Heer van de hele schepping, en alle dingen zijn door U en voor U gemaakt (Kol. 1:16).

Dank U voor het toevertrouwen van Uw schepping aan ons, en dank U voor de rijke zegen die U ons schenkt met onze huisdieren. De vreugde, liefde, troost, lach en het gezelschap dat we met onze huisdieren ervaren is een directe weerspiegeling van en een geschenk van U. Dank U dat U ons laat leren wie U bent door Uw schepselen (Job 12:7-9).

Heer, hoe moeilijk het ook voor ons is om de dood in deze wereld te begrijpen en ermee te leven, mogen we er altijd voor kiezen om te vertrouwen op Uw soevereiniteit en goedheid. Mogen we onthouden dat we geen enkel goed ding verdienen vanwege onze zonde, en toch geeft U het ons in overvloed (Matt. 7:11)! Wat een God van barmhartigheid en genade bent U! Vader, dank U voor het zenden van Uw Zoon om het gewicht van onze zonden en mislukkingen te dragen en Uw toorn te bevredigen, zodat allen die geloven door geloof in Uw naam de belofte van eeuwig leven hebben (Ef. 2:4-10; Rom. 6:23; Joh. 3:16). Dood en veroordeling zijn niet onze eeuwige werkelijkheid (Joh. 5:24). Daarom hoeven wij niet zonder hoop te treuren zoals zij die U niet kennen (1 Thess. 4:13).

Heer Jezus, het leven in deze wereld doet pijn. En wij weten dat U meer dan wie ook onze verdrukkingen, verdriet en smarten begrijpt (Jes. 53:4-6). Wanneer we intense liefde in onze huisdieren steken, en ze worden weggenomen, dan steken onze harten. Het voelt alsof er een deel van ons ontbreekt, een deel van ons leeg is. We verlangen naar hun troost, kameraadschap en liefde. Vader, kom dicht bij ons in onze pijn als we rouwen. Giet uw Geest van vrede uit over onze harten. Overstroom ons met rust, o God van alle troost. Verban onze zorgen en angsten en vervang ze door uw alles verterende vrede. Vernietig de depressie en hopeloosheid die zich van ons meester maken. Vul onze leegte met uw liefde.

Dank U dat U ons uitnodigt om onze zorgen op U te werpen, want U zorgt voor ons (1 Petr. 5:7). U bent geen God die ons zou zeggen “Het is maar een huisdier” of die ons zou opjagen om over ons verdriet heen te stappen en gewoon verder te gaan, want U geeft om onze diepste kwalen. Dank U dat U de gebrokenen van hart nabij komt en de verslagenen van geest redt (Ps.34:18). U bent de God die ons wikken en wegen in de nacht en onze tranen bijhoudt (Ps. 56:8). U bent de God wiens oren altijd naar onze kreten zijn (Ps. 34:15).

Wij zien uit naar de eeuwigheid bij U, Vader, waar “de wolf bij het lam zal wonen, en de luipaard bij de jonge geit, en het kalf en de leeuw en het gemeste kalf samen, en een klein kind zal hen leiden” (Jes. 11:6). Wij zien reikhalzend uit naar de dag waarop U “alle tranen van de ogen zult afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch smart zal er meer zijn, want de vorige dingen zijn voorbijgegaan” (Openb. 21:4). Moge dit verlies van ons geliefde huisdier ons nog meer doen verlangen om met U in het paradijs te zijn.

Wij schreeuwen het uit in onze pijn en roepen uw kracht aan in de naam van Jezus. Amen.

Foto credit: Unsplash

We missen je, Rudy Roo. Je bent te vroeg van ons weggenomen, lieve jongen. Maar we danken God dat hij ons koos om je ouders te zijn. Je was een prachtige zegening van de Heer, een harige baby die we nooit uit ons hart en gedachten zullen laten gaan. xo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *