Canalith Repositioning (CRP), beter bekend als de Epley-manoeuvre, is uitgegroeid tot de “go to”-behandeling voor de klacht van positieduizeligheid. Ik doe dit al lang genoeg om de overgang te zien van scepticisme dat om het even welke aandoening snel kan worden behandeld door in bed te gaan liggen en om te rollen, naar de huidige gewoonte dat mensen worden behandeld voor BPPV, ook al hebben ze geen enkel gerelateerd diagnostisch onderzoek ondergaan. Dat klinkt erger dan het is, want de overgrote meerderheid van de patiënten die klagen over iets dat vaag klinkt als BPPV, heeft inderdaad BPPV in het achterste kanaal. Bovendien is er zeer weinig kans, en geen rapporten, van schade in verband met het doen van de Epley manoeuvre thuis of in de praktijk van de arts.

We hebben een handvol patiënten gezien met zorgwekkende hersen-en / of hersenstam pathologie die nooit werden onderzocht op positionele nystagmus en naar huis werden gestuurd met instructies om herhaaldelijk hun symptomen uit te lokken, maar dit is een minder dan 1% probleem.

Het meest waarschijnlijke en veel voorkomende nadeel van dergelijke algemeen verkrijgbare behandelingsinstructies is dat veel patiënten naar huis worden gestuurd met verouderde instructies (Brandt-Daroff-oefeningen zijn lang niet zo effectief als een Epley-oefening thuis), of dat ze de juiste oefeningen hebben gekregen maar deze verkeerd uitvoeren.

Brandt-Daroff-oefeningen worden nog steeds gebruikt, vermoed ik, omdat ze de eerste therapie waren die voor BPPV werd aangeboden. Al in 1980 werden de oefeningen aangeboden in de hoop op “gewenning” van de symptomen die werden veroorzaakt door positiewisselingen, wat betekent dat Drs. Brandt en Daroff theoretiseerden dat mensen zich na verloop van tijd zouden aanpassen of “gewend” zouden raken aan hun symptomen. Al snel merkten ze op dat sommige patiënten te snel verbeterden om door gewenning te kunnen worden verklaard, en vermoedden ze een “verspreiding van otolithisch afval”. Dus, waar gaat het otolithisch afval heen?

Er zijn een paar theorieën te bedenken, maar één lijkt aannemelijker dan de andere. Zucca stelde de theorie voor, en leverde een aantal indrukwekkende bewijzen, dat otoconia oplossen in endolymfe (bekijk dat artikel hier). Dit wordt ondersteund door de natuurlijke geschiedenis van BPPV, en ook door de snelle verbeteringen die na CRP worden gezien. Otoconia in het halfcirkelvormige kanaal baden in endolymfe, maar met een veel kleiner vloeistofvolume dan in het vestibule.

BPPV Vertigo Behandeling: Wat gebeurt er met de Otoconia?

Zoals ik aan patiënten vertel, kunnen de brokstukken weken overleven in het kanaal, maar lossen zij gewoonlijk binnen 24 uur op in het vestibule. Ik gebruik de analogie van een kop koffie en een theelepel suiker. Ik wijs erop dat als je elke dag een druppel of twee koffie in een theelepel suiker doet, het weken zou duren voordat de suiker is opgelost. Als je het theelepeltje suiker in het kopje koffie doet, is het in een paar seconden opgelost. Het enige verschil is het vloeistofvolume, en er is een veel groter vloeistofvolume van endolymfe in het vestibule.

We weten dat BPPV uiteindelijk oplost, of de otoconia nu in het kanaal blijven of naar het vestibule worden verplaatst. Het verdwijnt alleen veel sneller als de otoconia naar de vestibule zijn verplaatst.

Er zijn twee andere theorieën die minder duidelijk zijn, of minder waarschijnlijk lijken dan de theorie die Zucca voorstelt. Eén theorie is dat de otoconia aan de utricle “kleven” wanneer ze het vestibule binnengaan. Ik heb te veel kanaalomzettingen gezien (van posterieur naar horizontaal kanaal, en recent één van horizontaal naar anterieur kanaal) om te geloven dat de otoconia gemakkelijk aan de utricle blijven kleven. BPPV ontstaat doordat otoconia loskomen van de utricle.

Een andere theorie is dat “donkere cellen” de otoconia absorberen. Er is geen recente literatuur over deze theorie, dus ik zal er voorlopig niet verder op ingaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *