Jouw interpretatie van Bijbelse getallen zal vaak variëren, afhankelijk van het moment waarop je ze ziet: soms betekenen ze bijvoorbeeld “let op,” en soms “je bent op de goede weg, ga gewoon door.”

Maar we moeten er wel aan toevoegen dat alle Bijbelse boodschappen gezien door middel van getallen, zonder uitzondering, positieve en bevestigende informatie dragen die als doel heeft ons in Gods genade te brengen.

Maar om volledig betrokken te zijn bij Bijbelse numerologie moet je in alle opzichten open blijven zodat je klaar bent om het woord van God te ontvangen.

Elke Goddelijke boodschap brengt de kans op nieuwe groeimogelijkheden, en het betekent vaak dat de periode van verandering aan de vooravond staat.

Houd in gedachten dat alle mensen, gevoelens en situaties die op je weg komen een kans zijn voor spirituele vooruitgang, en Engelachtige informatie is slechts één manier om dat te doen.

Vandaag kijken we naar een zeer interessant Bijbels getal – 333, en meteen voel je dat getal 333 in zekere zin heel specifiek is, dat weten we allemaal dat in de Bijbel het cijfer 3 een speciale betekenis heeft, zoals je in een aantal van de volgende hoofdstukken van dit artikel zult kunnen zien.

Bijbels getal 333 – Wat betekent 333 in de Bijbel?

In dit hoofdstuk zullen we proberen een karakter te onthullen van een persoon die op een of andere manier verbonden is met het getal 333, gezien door de ogen van de getalinterpretatie die we in de Bijbel konden vinden.

Dit is belangrijk om te weten, want zelfs in deze “numerologie”, zelfs als je niet gelovig bent, kun je veel dingen over jezelf en anderen te weten komen, en deze Bijbelse getallen dragen belangrijke boodschappen voor ons allen in zich, omdat ze te maken hebben met de Universele waarden.

U bent een sterk en onafhankelijk mens die gericht is op rechtvaardigheid en deze graag in de wereld vindt, sommige van uw activiteiten kunnen op dit werkgebied gericht zijn. Maar wanneer de consensus van meningen zich tegen u keert, bent u niet zo ongeduldig om te zien wat de uitkomst zal zijn – dit is belangrijk voor u om te veranderen als u op een bepaalde manier wilt groeien.

Het is belangrijk hoe we ons gedragen op zo’n manier dat je persoonlijke groei niet in gevaar komt, en je kunt dit in veel bladzijden van de Bijbel terugvinden (doe andere mensen geen pijn voor jouw agenda’s en doelen).

Maar u bent een liefdevol persoon die veel vrienden heeft die u trouw zullen zijn in het leven, en dit is een grote schat om in het leven te hebben (alle mensen die geraakt worden door het getal 3, omdat dit een geheim getal is, zijn vervuld van Liefde en zijn diep spiritueel).

Een van de belangrijkste boodschappen die het Bijbelse getal 333 brengt is dat je in je leven kunt accepteren dat je moet leren het leven te accepteren zoals het is en niet depressief te zijn als de dingen niet lopen zoals je had gepland.

Je moet altijd in alles wat zoet is een beetje bitterheid hebben, dus we moeten het een met het ander nemen, er kan niet slechts één zijn. Bedenk dat de hele wereld een toneel is, en alle mensen daarop acteurs zijn, en dat jij de belangrijkste rol in je leven moet en kunt spelen.

Stel je de persoonlijkheid voor die je voor jezelf op dat toneel zou willen hebben, dus ga na of je wel op de juiste manier acteert – dit is een prima plek voor een verandering. Zo niet, verander uw levensstijl om uw imago sterker en waardevoller te maken.

Op het einde bent u de persoon die zijn rust thuis vindt – u kunt een goede, snelle en doordringende geest in u vinden die altijd alert is. Hij zal een uitstekende levenspartner zijn en ervoor zorgen dat je succes hebt gevonden.

Verborgen Symboliek en Betekenis

In de Bijbel wordt het getal 3 dat in deze reeks drie keer voorkomt (dus een keer 3, om de Heilige energie van dit telwoord uit te spreken) gezien als de getuigenis van de drie getuigen die ervoor zorgt dat dit waar is, dus wordt het drie keer herhaald om verder te bevestigen of te ontmaskeren.

Dus, in enkele andere introspectieve analyses, kun je zien dat het getal 333 de waarheid brengt als een van de grote waarden die volgens de Bijbel belangrijk zijn voor mensen. We zullen ook spreken over de Bijbelse uitleg van de Waarheid – Tijdens een reis naar Jeruzalem sprak Jezus tot zijn Vader, Jehovah.

Hij wees ook openlijk op de hypocrisie van de toenmalige religieuze leiders (Johannes 8: 12-30). Toen zei hij iets dat ons helpt de universele leringen van vandaag over God te onderzoeken: “Als jullie in mijn woord blijven, zijn jullie werkelijk mijn volgelingen, en zullen jullie de Waarheid kennen, en in Johannes 8:31, 32 wordt gezegd dat de Waarheid jullie vrij zal maken. En we weten nu dat het getal 333 verbonden is met de waarheid.

Ook is het belangrijk te zeggen dat het cijfer 3 in de Bijbel staat voor de Godheid of de Heilige Drie-eenheid. De engelen roepen driemaal “de wereld” voor een drie-enige God (Jesaja 6: 3).

Getal 333 in Liefde

Wanneer het gaat om Liefde, en ons vermogen om diep lief te hebben, en misschien als we de dimensies van de Gods Liefde kunnen bereiken, moeten we ons ervan bewust zijn dat we het nooit zullen bereiken, tenzij we bepaalde traumatische ervaringen overwinnen, vooral het verlies van dierbaren, of sommige scheidingen.

Je moet weten dat Gods Liefde dit alles overwint, maar we moeten aanwezig zijn op het moment en ophouden in het verleden te leven. Alle Bijbelse getallen leren ons waardevolle lessen, ze komen uit de barmhartigheid van God en zijn essentieel voor ons welzijn, natuurlijk, en Liefde is een zinvol onderdeel van die wereld.

Het Bijbelse getal 333 brengt ons de les, die waardevol is dat we die zonder vragen moeten accepteren – als we proberen slechte ervaringen te vermijden en goed te herhalen, zullen we dat ook doen, maar negatieve ervaringen kunnen niet worden vermeden.

We moeten ons ook niet met de toekomst bezighouden, wat ons er weer van weerhoudt onszelf op het huidige moment te verwezenlijken – neem geen afstand van de mogelijkheid om Gods Liefde te bereiken.

Sommigen geloven dat op de weg naar de Gods Liefde iets verlangd moet worden, en dat je het dan wilt opgeven en jezelf gerust wilt stellen dat het niet vervuld zal worden. Dit opent de mogelijkheid dat het verlangen alsnog zal worden vervuld.

Amazing Facts about Number 333

Wist je dat het getal 3 467 keer in de Bijbel is gebruikt -en de betekenis van dit telwoord wordt gezien in het feit dat het de eerste is van vier geestelijk volmaakte cijfers (de anderen zijn 7, 10 en 12)?

Abel, Henoch en Noach waren de drie rechtvaardige aartsvaders vóór de zondvloed, en daarna waren er Abraham, Izaäk en Jakob als de rechtvaardige “vaders” – dus zoals u kunt zien laat het cijfer 3 zijn gezicht weer eens zien.

Maar hier is nog een interessant feit in het Nieuwe Testament; er zijn 27 boeken (3 maal 3 maal 3).

Jezus Christus, zoals we in de Bijbel konden zien, bad 3 keer voordat Hij aan het kruis werd gelegd, en het tijdstip was het 3e uur van de dag. Hij stierf op het 3de uur van de dag. Na Zijn dood overspoelden 3 uren duisternis het land terwijl Jezus kwijnde.

We moeten nog één ding vermelden – u moet weten dat het getal 3 in feite, volgens de Bijbel, het getal is dat de wederopstanding voorstelt. Jezus Christus was drie hele dagen en drie hele nachten dood, voor Zijn opstanding.

Ook is het getal 3 (of 333 als de drietallige energie van dit Bijbelse getal) verbonden met de Engelen, en in feite, in de Bijbel, kunnen we de namen van slechts drie Engelen zien. Het zijn Michaël, Gabriël en Lucifer.

Op het einde moet je weten dat naast het cijfer 7, het getal 3 het meest regelmatig genoemde getal is dat we in Openbaring konden zien – er wordt gezegd dat voor de 3 onreine geesten zal worden toegestaan om de hele wereld te bedriegen om de passerende Jezus Christus te bestrijden in wat de strijd van Armageddon wordt genoemd (Openbaring 16:13 – 16).

Zal het Bijbelse getal 333 je geluk brengen?

Deze getallenreeks die wij op vele plaatsen in de Bijbel aantreffen, en zoals u hebt kunnen zien, is het een getallenreeks die het Universum definieert, als de verbinding van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, leert u van het belang van dankbaarheid.

De Bijbel raadt ons op vele van haar bladzijden aan dankbaar te zijn, en het hebben van dankbaarheid in ons hart is het meest diepgaande gevoel in de wereld, en wij zouden allen naar deze Deugd moeten streven. “Wees dankbaar”, schreef de apostel Paulus, die zelf zo’n dankbaar mens was.

Hij dankte God bijvoorbeeld herhaaldelijk voor het feit dat hij geloofde dat sommige mensen gelovig werden nadat hij tot hen had gepredikt (Kolossenzen 3:15; 1 Thessalonicenzen 2:13). Het is niet genoeg om alleen maar “dank u wel” tegen anderen te zeggen, maar we moeten de houding van dankbaarheid cultiveren. Dit zal ons gelukkiger maken. Als we dankbaar zijn, zullen we niet gretig kijken naar wat anderen voor ons doen, noch zullen we afgunstig of bitter zijn, wat ons van anderen zou vervreemden en ons van vreugde zou beroven.

De Schepper/God zelf is een uitstekend voorbeeld van het uiten van dankbaarheid. Hij voelt dankbaarheid, zelfs tegenover mensen! In 6:10 staat: “God is niet onrechtvaardig, zodat hij uw arbeid en liefde, die gij in zijn naam betoond hebt, vergeet.” Hij denkt dus dat het onrechtvaardig zou zijn om ondankbaar te zijn.

In de Bijbel staat dat je je bewust moet zijn van het feit dat je leven positief reageert op dankbaarheid. Zelfs de eenvoudigste daad van dankbaarheid voor wat je hebt en voor de leiding die je ontvangt, verhoogt onmiddellijk de geest, en door je geest te verhogen, verbind je je met de God, en dat is zeker geluk.

Dank je wel zeggen opent de deur, net zoals Liefde het hart opent, en als het open is, is het klaar om uit te breiden.

Er wordt gezegd dat degenen die deze interessante boodschap begrijpen dat dit je spirituele elixer kan zijn, een magisch ritueel voor het aantrekken van geluk. Moed en geluk komen je kant op, na verloop van tijd.

rapport deze advertentie

Loading…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *