Brunswick County Courthouse update on proceedings, operations now through Jan. 15, 2021

Op 11 december 2020 hebben Chief Justice Cheri Beasley en Superior Court Judge Jason C. Disbrow als volgt geregisseerd:

Alle Superior Court en District Court procedures worden gepland of herschikt voor een datum niet eerder dan 15 januari 2021, tenzij:

  1. De procedure zal op afstand worden uitgevoerd;
  2. Dat de procedure noodzakelijk is voor het behoud van het recht op een eerlijke rechtsgang (bijv, een eerste verschijning of borgtochthoorzitting, de benoeming van een raadsman voor een behoeftige verdachte, een proeftijdhoorzitting, een waarschijnlijke oorzaakhoorzitting, enzovoort;
  3. De hoorzitting is bedoeld om een noodvoorziening te verkrijgen (bijv, een bevel tot bescherming tegen huiselijk geweld, een tijdelijk straatverbod, een bevel tot voogdij over minderjarigen, een rechterlijke toestemming voor een medische behandeling van minderjarigen, een bevel tot burgerlijke opsluiting, enz.; of
  4. de senior senior rechter bepaalt dat de procedure kan worden gevoerd onder omstandigheden die de gezondheid en veiligheid van alle deelnemers beschermen.

Andere kantoren in het gerechtsgebouw van Brunswick County zullen op beperkte basis functioneren. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met uw advocaat of de griffie van de rechtbank.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *