Dit verslag in de London Times van eind januari 1793 beschrijft de executie van Louis XVI:

“Door een express die gisterochtend arriveerde… vernemen we de volgende bijzonderheden over de executie van de koning.

Om zes uur op maandagmorgen, ging de Koning afscheid nemen van de Koningin en de Koninklijke familie. Na enige tijd bij hen te zijn gebleven en een zeer hartelijk afscheid van hen te hebben genomen, daalde de Koning af van de toren van de Tempel en stapte in de koets van de Burgemeester, met zijn biechtvader en twee leden van het gemeentebestuur, en reed langzaam over de Boulevards die van de Tempel naar de plaats van terechtstelling leidden. Het was alle vrouwen verboden zich op straat te vertonen en het was alle personen verboden zich voor hun ramen te vertonen. Een sterke wacht hield de stoet in de gaten.

In elke straat waar de stoet doorheen trok, heerste de grootste rust. Omstreeks half tien kwam de Koning aan op de executieplaats, die zich bevond op de Place de Louis XV, tussen het voetstuk dat vroeger het standbeeld van zijn grootvader ondersteunde, en de promenade van de Elysische Velden.

Louis besteeg het schavot met kalmte en die bescheiden onverschrokkenheid die eigen is aan onderdrukte onschuld, terwijl de trompetten schalden en de trommels sloegen gedurende de hele tijd. Hij maakte een teken dat hij de menigte wilde toespreken, toen de trommels ophielden en Lodewijk deze paar woorden sprak: “Ik sterf onschuldig; ik vergeef mijn vijanden; ik bekrachtig slechts onder dwang de burgerlijke grondwet van de geestelijkheid.” Hij ging verder, maar het slaan van de trommels overstemde zijn stem.

Daarna grepen zijn beulen hem vast, en een ogenblik later werd zijn hoofd van zijn lichaam gescheiden; dit was omstreeks kwart over tien.

Na de executie gooide het volk hun hoeden in de lucht, en riep: Vive la Nation! Sommigen van hen probeerden het lichaam te grijpen, maar het werd door een sterke wacht naar de Tempel gebracht, en het stoffelijk overschot van de Koning werd vrijgesteld van de wreedheden die Zijne Majesteit tijdens zijn leven had ondergaan. De koning werd op het schavot bijgestaan door een Ierse priester als zijn biechtvader, omdat hij er niet voor koos te worden vergezeld door iemand die de nationale eed had afgelegd. Hij was gekleed in een bruine mantel, wit vest en zwarte broek, en zijn haar was gepoederd.

Toen Monsieur de Malsherbes Louis het fatale vonnis van de dood aankondigde, “Ah!” riep de vorst uit, “dan zal ik eindelijk verlost zijn van deze wrede spanning.” Het decreet was ingevoerd dat Louis onthoofd zou worden op de Place de Carousel, maar om redenen van openbare veiligheid gaf de Uitvoerende Raad de voorkeur aan de Place to la Revolution, voorheen de Place de Louis XV.

Sinds het doodvonnis werd uitgevaardigd, heerst er een algemene ontsteltenis in heel Parijs… De sans culottes zijn de enigen die zich verheugen. De eerlijke burgers, opgesloten in hun woningen, konden hun oprechte rouw niet onderdrukken en rouwden in besloten kring met hun families over de moord op hun geliefde Vorst.

De laatste verzoeken van de onfortuinlijke Lodewijk ademen de ziel van grootmoedigheid, en een geest verlicht met de fijnste ideeën van menselijke deugd. Hij blijkt niet de man te zijn die zijn vijanden meldden. Zijn hart was gezond, zijn hoofd helder, en hij zou met glorie hebben geregeerd als hij maar die gebreken had gehad die zijn moordenaars hem ten laste legden. Zijn geest bezat de ingevingen der wijsheid; en zelfs in zijn laatste ogenblikken, toen de levensgeest naar een andere wereld was gevlogen, gaven zijn lippen er uiting aan, en hij sprak met standvastigheid en berusting. Zo eindigde het leven van Louis XVI.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *