InGroup bias (ook bekend als in-group favoritism of intergroup bias) is de neiging van mensen om behulpzamer en positiever te zijn jegens leden van hun eigen groep dan jegens leden van een out-group. De in-group bias werd voor het eerst waargenomen in het begin van de vorige eeuw en is het gevolg van het typische menselijke gedrag om groepen en groepsidentiteiten te vormen. Voorbeelden van dergelijke groepsidentiteiten in het echte leven zijn etniciteit, politieke ideologieën, religieuze overtuigingen en geografische identiteiten. Vooringenomenheid ten opzichte van groepen kan ook worden waargenomen in kunstmatige laboratoriumopstellingen – wanneer deelnemers willekeurig worden verdeeld in willekeurige groepen, zijn ze eerder geneigd leden van hun eigen groep te steunen en te helpen dan leden van de andere groepen.
Het lidmaatschap van groepen kan in de loop van de tijd veranderen, zodat groepsvooringenomenheid in de loop van de tijd vaak een “eb en vloed” karakter heeft. Een voorbeeld hiervan zou een verkiezing kunnen zijn. In het begin maken leden van een politieke partij gewoonlijk ruzie met elkaar en splitsen zich op in facties die verschillende kandidaten binnen dezelfde partij steunen. Ze kunnen stereotiep denken en negatief gedrag vertonen ten opzichte van de andere groep. Maar na verloop van tijd, nadat een kandidaat is gekozen, smelten de leden van de partij samen tot één groep die de kandidaat van hun partij steunt en verschuift hun vooroordeel over de groep in de richting van de kandidaat van de tegenpartij.
Een aantal theorieën die groepsvooroordelen verklaren zijn de Realistische Conflict Theorie (RCT), die stelt dat conflicten over gedeelde middelen groepsvooroordelen in de hand werken, en de Sociale Identiteitstheorie, die stelt dat het creëren van verschillende individuele identiteiten samen met een culturele identiteit de waarschijnlijkheid van deze vooroordelen vergroot.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *