Onderzoek toont aan dat interdisciplinaire zorgplannen niet alleen gunstig zijn voor elke patiënt, maar ook voor de leden van het zorgteam die betrokken zijn bij de planning van de zorg. Maar deze praktijk is niet zonder uitdagingen. Het overwinnen van deze moeilijkheden vereist toewijding en focus op het zo veel mogelijk verbeteren van de zorgervaring voor de patiënt.

Interdisciplinaire zorgplannen bieden meetbare voordelen

In de kern zijn interdisciplinaire zorgplannen gedetailleerde zorgplannen die worden gemaakt door vertegenwoordigers van verschillende medische disciplines of specialismen, elk gericht op de aandoening van een specifieke patiënt, behandeldoelen en methoden om de resultaten te verbeteren. Als onderdeel van het zorgplanningsproces moet de input van elke zorgverlener in overweging worden genomen en worden afgewogen tegen de voordelen en risico’s voor de patiënt.

In veel zorginstellingen vormen interdisciplinaire rondes een essentieel onderdeel van de planning van de patiëntenzorg. Dit zeer gestructureerde, multidisciplinaire proces vindt plaats aan het bed van de patiënt of op een locatie waar vertegenwoordigers van het gehele zorgteam aanwezig kunnen zijn. Dit type zorgplanning verhoogt de effectiviteit van de communicatie tussen zorgverleners, bouwt een gevoel van samenwerking en teamwerk op en kristalliseert het totaalbeeld van de zorg die elke patiënt nodig heeft.

Naast de voordelen voor het ziekenhuispersoneel, zijn de voordelen die een interdisciplinair zorgplan aan patiënten biedt aanzienlijk. Meer samenwerking tussen zorgverleners, vooral tussen artsen en verpleegkundigen, helpt patiënten die een interdisciplinair zorgplan hebben door:

  • Verlaging van de totale verblijfsduur, ongeacht de diagnose
  • Verlaging van het aantal in het ziekenhuis opgelopen aandoeningen die geen verband houden met de oorspronkelijke diagnose
  • Verlaging van de uitgaven voor gezondheidszorg

Daarnaast is aangetoond dat dit soort zorgplannen het totale sterftecijfer verlagen, de duur van de plaatsing van Foley-katheters verkorten en een snellere verwijdering van centrale lijnen bevorderen.

Hindernissen bij het maken van effectieve interdisciplinaire zorgplannen

Ondanks dat de voordelen van interdisciplinaire zorgplannen duidelijk en meetbaar zijn, kunnen bepaalde hindernissen toch verhinderen dat dit type zorgplanning zo effectief mogelijk is. Ongestructureerde teamvergaderingen, al dan niet aan het bed, kunnen het vermogen van een team om een zorgplan op te stellen dat de patiëntresultaten maximaliseert, ernstig belemmeren. Om succesvol te zijn, moeten interdisciplinaire zorgplannen worden gemaakt tijdens vergaderingen die elke dag op dezelfde tijd en op dezelfde plaats plaatsvinden. Vertegenwoordigers van elke discipline moeten aanwezig zijn om meningen te geven en advies te geven aan andere zorgverleners.

Het is echter belangrijk om in gedachten te houden dat elk teamlid zijn eigen unieke set van vaardigheden en behandeldoelen heeft voor elke patiënt, gebaseerd op verschillende niveaus van opleiding en ervaring. Interpersoonlijke verschillen of verschillen in deskundigheidsniveau kunnen het gemakkelijk maken voor een lid van de groep om te proberen andere leden te overstemmen. Indien nodig, moet formele training in effectieve communicatietechnieken die interdisciplinaire samenwerking verbeteren worden gegeven aan alle teamleden, ongeacht hun positie binnen uw organisatie.

Succesvolle implementatie van interdisciplinaire zorgplannen vereist een duidelijke definitie van de verantwoordelijkheden van elke zorgverlener, respect binnen de groep, en transparantie tussen zorgverleners die informatie delen over een specifieke patiënt. Het kan nuttig zijn om een leider aan te wijzen, zoals een facilitator van het klinische team, om multidisciplinaire besprekingen productief te maken.

Leiders helpen om meer structuur aan te brengen in zorgplanningsvergaderingen door doelen voor de bespreking vast te stellen, deelname van elk teamlid aan te moedigen, en zo nodig meer informatie over de patiënt te vragen. Het definiëren van de doelstellingen van interdisciplinaire bijeenkomsten, samen met specifieke patiëntdoelen en beoogde uitkomsten, is essentieel voor het creëren van een zorgplan dat voldoet aan de behoeften van de patiënt, terwijl feedback van het hele multidisciplinaire team wordt meegenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *