Omdat kennis macht is, vindt u hier een beschrijving van de kenmerken van de typen schizofrenie die de afgelopen jaren uit de DSM zijn geschrapt.

1. Catatonische schizofrenie

Deze vorm van schizofrenie wordt gekenmerkt door ernstige psychomotorische stoornissen bij de patiënt. Deze pathologische stoornissen zijn niet altijd dezelfde, maar de belangrijkste zijn onbeweeglijkheid en wasachtige stijfheid, waarbij de persoon de spieren gespannen houdt zodat hij op een wassen beeld lijkt (vandaar de naam van het symptoom), onvermogen om te spreken, en het aannemen van vreemde houdingen terwijl hij staat of op de grond ligt.

Tijdens de fasen waarin katatonie optreedt, treden ook bewustzijnsveranderingen en andere stoornissen op, zoals mutisme, stupor en staren, waarbij deze negatieve symptomen worden afgewisseld met andere, zoals agitatie. Er moet echter worden opgemerkt dat er veel variatie kan zijn in de manier waarop catatonische schizofrenie zich presenteert, en de meeste patiënten presenteren zich niet met alle symptomen die ermee geassocieerd worden op hetzelfde moment.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat naast de discussie of er typen schizofrenie zijn of een enkele klinische entiteit die zich op verschillende manieren uit, er discussie is over de vraag of catatonie in feite een van de manifestaties van schizofrenie is of dat het een ander onafhankelijk fenomeen is.

Paranoïde schizofrenie

Een van de bekendste vormen van schizofrenie, in dit geval zijn de symptomen eerder psychisch dan motorisch; in feite hebben mensen met deze vorm van schizofrenie geen motorische of spraakstoornissen. Onder deze tekenen van veranderde psychische functies is persecutory mania, dat wil zeggen, de overtuiging dat andere mensen ons kwaad willen doen in het heden of in de toekomst.

Het is ook gebruikelijk in dit type schizofrenie zijn auditieve hallucinaties en waanideeën (in het laatste zijn niet waargenomen vreemde elementen door de zintuigen, maar het denken is zo veranderd dat vreemde verhalen over de werkelijkheid worden geconstrueerd).

Grootheidswaanzin, klassiek voor megalomane mensen, kan hier ook voorkomen.

Eenvoudige schizofrenie

Dit is een categorie om een mogelijk type schizofrenie aan te duiden waarbij er niet zoveel positieve symptomen zijn (d.w.z. symptomen die het proactieve gedrag en de initiatieven van de persoon bepalen) en negatieve symptomen (d.w.z. gekenmerkt door de afwezigheid van basale psychologische processen en met een gebrek aan wil en motivatie). Met andere woorden, dit type schizofrenie wordt gekenmerkt door mentale processen die verminderd zijn, en niet zozeer door ongewone excessen van mentale activiteit.

Mensen met dit type schizofrenie hadden vele vormen van remming, affectieve vervlakking, slechte verbale en non-verbale communicatie, enz.

In tegenstelling tot de andere typen schizofrenie die we hier zullen zien, kwam deze niet voor in de DSM-IV, maar is het een categorie die door de WHO is voorgesteld.

Residuele schizofrenie

Deze categorie werd gebruikt als een type schizofrenie dat voorkomt wanneer er in het verleden een uitbraak van schizofrenie is geweest, maar in het heden de positieve symptomen zeer matig en van lage intensiteit zijn, terwijl wat het meest opvalt de “overblijfselen” van negatieve symptomen zijn die zijn blijven bestaan. Om dit type schizofrenie te begrijpen is het dus zeer belangrijk rekening te houden met de factor tijd en vergelijkingen te maken tussen ervoor en erna.

Gedeorganiseerde of hebefrene schizofrenie

Bij dit type schizofrenie zijn er niet zozeer gedragingen die op zichzelf een teken van pathologie zijn (zoals het aannemen van een volkomen starre houding), maar komt de ziekte tot uiting door de manier waarop de handelingen van de persoon georganiseerd zijn en elkaar opvolgen. Dat wil zeggen, het belangrijkste kenmerk ervan is de ongeordende wijze waarop de handelingen zich voordoen, vergeleken met de rest.

Hun gedrag is chaotisch en is niet georganiseerd rond thema’s die in de loop van de tijd worden volgehouden, d.w.z. er is geen min of meer samenhangend verhaal opgebouwd dat aanleiding geeft tot bijvoorbeeld vervolgingsmanie of hallucinaties die worden gehad. De persoon vertoont desorganisatie in zijn emotionele toestand, in wat hij zegt en/of in de manier waarop hij beweegt.

Gedifferentieerde schizofrenie

Dit is een “catch-all” categorie om die gevallen te classificeren die niet voldoen aan de diagnostische criteria van de andere typen van schizofrenie. Daarom kan het niet worden beschouwd als een consistente vorm van schizofrenie.

Bibliografische referenties:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *