Hopewell Mound City groep in Chillicothe, Ohio door de National Park Service.

Hopewell Mound City groep in Chillicothe, Ohio door de National Park Service.

De Hopewell-cultuur, ook wel de Hopewell-traditie genoemd, is een archeologisch tijdperk van Indianen die floreerden langs rivieren van de Atlantische Oceaan tot de oostelijke Great Plains, en van het gebied van de Great Lakes tot de Golf van Mexico. De Hopewell-traditie, die floreerde tussen 100 v. Chr. en 500 n. Chr. in de Midden-Houtland periode, was niet één enkele cultuur, stam of samenleving, maar was eerder een wijd verspreid geheel van verwante bevolkingsgroepen die met elkaar verbonden waren door een gemeenschappelijk netwerk van handelsroutes.

Dit handelsnetwerk, dat het Hopewell uitwisselingssysteem wordt genoemd, liep van de Crystal River Indian Mounds in het hedendaagse Florida tot aan de noordelijke oevers van Lake Ontario in Canada. Hun handelsgoederen verspreidden zich wijd en zijd en zijn gezien in vele begrafenissen buiten het Midwesten.

De Hopewell-mensen zouden hun oorsprong hebben in het westen van Illinois voordat zij naar Ohio verhuisden, waar zij voortbouwden op de plaatselijke Adena mortuariumtraditie. De naam “Hopewell” werd gebruikt door Warren K. Moorehead na zijn verkenningen van de Hopewell Mound Group in Ross County, Ohio in 1891 en 1892. De terpengroep werd genoemd naar Mordecai Hopewell, wiens familie destijds eigenaar was van de aardwerken.

Hopewell Exchange Network door H. Roe, Wikipedia

Hopewell Uitwisselingsnetwerk door H. Roe, Wikipedia

De Hopewell leefden in de buurt van rivieren in tijdelijke dorpen van 1-3 rechthoekige huizen gemaakt van palen met wattine en daub muren en rieten daken. Zij beoefenden een mix van jagen, vissen, verzamelen en landbouw. De Hopewell gebruikten gereedschappen zoals messen en projectielpunten van hoogwaardig vuursteen en obsidiaan en haken en priemen van been. Het aardewerk dat zij gebruikten was verfijnder dan dat van vroegere culturen en omvatte nieuwe vormen zoals kruiken, schalen en stenen pijpen, waarop in sommige gevallen diverse dierlijke beeltenissen waren afgebeeld.

Heden ten dage zijn de best bewaard gebleven kenmerken van het Hopewell-tijdperk de terpen die zij bouwden voor onduidelijke doeleinden. Deze grote geometrische aardwerken behoren tot de meest indrukwekkende Indiaanse monumenten uit de Amerikaanse prehistorie. Deze reusachtige gebeeldhouwde aardwerken rezen tot indrukwekkende hoogten en hadden vaak de vorm van dieren, vogels of slangen, maar ook van geografische vormen. Deze terpen waren plaatsen van de ceremonie, geen nederzettingen en zijn het bewijs dat mensen uit verschillende dorpen mobiliseerden en samenwerkten aan deze grote projecten.

Hopewell Village

Hopewell Village

Sommige wetenschappers veronderstellen dat grote achthoekige en cirkelvormige aardwerken in Ohio gebruikt kunnen zijn als maanobservatoria. Veel van de grafheuvels bevatten begravingen, versieringen en kostbare goederen gemaakt van koper, mica, obsidiaan, zilver, vulkanisch glas, en stenen die van honderden kilometers ver in de regio werden geïmporteerd. Sommige Hopewell-begrafenissen hebben grote hoeveelheden goederen, wat duidt op een zekere mate van hiërarchie in de cultuur.

“De bouw van al deze grote ceremoniële landschappen werd in vier of meer eeuwen voltooid, en weerspiegelt een verbazingwekkend niveau van sociale stabiliteit en maatschappelijke toewijding aan monumentale en ceremoniële bouw.”

– Mark Lynott, Midwest Archaeological Center

Omstreeks 500 n.Chr. hield de Hopewell-traditie op en stopte de terp-bouw. Daarna verschoven de dorpen van het Late Woud naar grotere gemeenschappen die gebruik maakten van verdedigingswerken van palissademuren en greppels, waarschijnlijk als gevolg van oorlogen. Met minder mensen die de handelsroutes gebruikten, was er niet langer een netwerk dat mensen verbond met de Hopewell tradities.

Hopewell Effigy haviksklauw uitgesneden uit plaat mica.

Hopewell Effigy haviksklauw uitgesneden uit plaat mica.

Door Kathy Weiser-Alexander, maart 2020.

Zie ook:

Native American Archaeological Periods

Native American Tribes

Native Americans – First Owners of America

Native American Photo Galleries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *