Definitie: Monopolie is een van de extreme imperfecte markten onder Monopoly, Monopolistische Concurrentie en Oligopolie, omdat het verscheidene kenmerken van perfecte concurrentie mist en het bestaat waar een enkele firma de industrie regeert.

Het woord Monopolie is een combinatie van twee woorden waarin “mono” “enkel” impliceert en “poly” “verkoper” betekent. Daarom wordt de markt die door één enkele handelaar wordt gecontroleerd, een Monopoly-markt genoemd.

Inhoud: Monopolie

 1. Typen
 2. Karakteristieken
 3. Voorbeelden
 4. Conclusie

Typen Monopolie

Monopolie kent de volgende typen:

 1. Natuurlijk monopolie
  Het hangt af van de natuurlijke factoren van het gebied, zoals Karnataka een monopolie op de koffiemarkt heeft omdat het klimaat van Karnataka het meest geschikt is voor de koffieteelt.
 2. Sociaal monopolie
  Wanneer de overheid de productie controleert voor het algemeen welzijn, spreekt men van een sociaal monopolie.
 3. Wettelijk monopolie
  Het is een monopolie dat ontstaat door wettelijke belemmeringen of bepalingen, zoals auteursrechten; de wet verbiedt het namaken van een ontwerp dat onder een bepaalde merknaam is geregistreerd.
 4. Fiscaal monopolie
  De overheid regelt dit monopolie voor het drukken van geld en het slaan van munten, enz.
 5. Eenvoudig monopolie
  Bij dit soort monopolie worden door de handelaren aan alle kopers uniforme prijzen in rekening gebracht voor hun producten.
 6. Discriminerend monopolie
  Het discrimineert tussen de kopers bij de verkoop van gelijksoortige producten, aan uiteenlopende kopers worden verschillende prijzen in rekening gebracht, zoals een advocaat aan iedere cliënt een ander honorarium in rekening brengt.
 7. Gekozen monopolie
  Dit type monopolie ontstaat om de moordende concurrentie op de markt te vermijden en creëert een groep monopolisten om hun winsten te laten stijgen.

Eén van de beste voorbeelden van dit type monopolie is (OPEC) Organization of Petroleum Exporting Countries.

Karakteristieken van Monopolie

Dit zijn enkele van de kenmerken van Monopolie:

 • Zelfstandige onderneming/handelaar

Monopolistische markt wordt uitsluitend beheerst door een individuele verkoper of onderneming van een bepaald basisproduct die geen concurrenten op de markt heeft; de gehele productie van dat basisproduct hangt af van die onderneming of handelaar; Zij vormen dus een bedrijfstak met een monopolie.

 • Kostprijsbepaler

Aangezien de monopolist de enige koning van die bedrijfstak is, bepaalt hij ook de kosten van het geproduceerde basisproduct, en is er niemand op de markt die zijn prijs kan betwisten; de door hem bepaalde waarde wordt de uiteindelijke prijs van dat product om op de markt te verkopen.

 • Prijsvooringenomenheid

Aangezien de monopolist de enige handelaar in dat product op de gehele markt is, kan hij bevooroordeeld zijn ten opzichte van de klanten, d.w.z,

 • Optimale productie

De productie op de monopoliemarkt moet optimaal zijn, omdat een stijging van het aanbod kan leiden tot een daling van de prijs van het product.

 • Geen vervangingsproducten

Het monopoliebedrijf of de monopoliehandelaar verovert de gehele markt voor het product, aangezien hij het octrooi op dat product heeft; er kunnen dus geen vervangingsproducten door andere bedrijven worden geproduceerd en op de markt worden verkocht.

 • Toetredingsbeperkingen

Openkomst op de monopoliemarkt is beperkt voor de bedrijven, omdat de monopolist de markt heeft veroverd met zijn specialiteiten, zodat andere bedrijven niet met hem kunnen concurreren, en voor het monopoliebedrijf is het verplicht een octrooi te hebben om op de markt te kunnen overleven.

 • Stabiliteit van de produktie-elementen

Alle produktie-elementen zijn niet altijd verplaatsbaar, hetgeen een van de essentie¨le elementen wordt van de monopolistische macht over dergelijke middelen.

Niemand kan dergelijke factoren of combinaties voor de productie kopiëren, en daardoor wordt de kans dat de monopolist wordt afgezet verwaarloosbaar.

 • Precieze kennis en winstmaximalisatie

De monopolist leert perfect de marktomstandigheden kennen om de onzekerheden van de toekomst te vermijden, en zijn belangrijkste doel is de winst van de onderneming te maximaliseren.

Voorbeelden

Er zijn verschillende bedrijven op de monopolistische markt; enkele voorbeelden van dergelijke monopolistische bedrijven zijn:

De Beers (Raw Diamond Company)

Zij bezaten sinds de 19e eeuw de meeste diamantmijnen over de hele wereld, waaronder de meeste Afrikaanse mijnen, en zij waren sinds het eind van de 19e eeuw tot bijna het begin van de 21e eeuw de enige verkoper van ruwe diamant geworden.

Zij handhaafden hun positie als de grootste eigenaar van ruwe diamanten door middel van hun verschillende bedrijfsstrategieën, en zo werden zij uiteindelijk de grootste verkoper van ruwe diamanten en konden zij de monopoliestatus op de markt voor ruwe diamanten bereiken.

Microsoft

Toen Microsoft met een uitzonderlijk gebruikersvriendelijk besturingssysteem kwam in een tijd dat er nog maar zeer weinig gebruikersvriendelijke besturingssystemen op de markt beschikbaar waren, werden zij een belangrijke bezitter van deze belangrijke hulpbron.

Er zijn echter verschillende besturingssystemen op de markt, zoals Linux, Unix, maar deze zijn niet zo gebruikersvriendelijk als windows.

Dus beslaat windows bijna 90% van de markt, waardoor Microsoft de monopolist is geworden op de markt voor besturingssystemen.

Farmaceutisch bedrijf

Als farmaceutisch bedrijf investeert het veel geld in onderzoek naar nieuwe geneesmiddelformules of nieuwe samenstellingen, omdat het daar veel geld aan uitgeeft en het eindresultaat al dan niet tot resultaten kan leiden, wat enorme verzonken kosten voor het bedrijf met zich meebrengt.

Om deze angst voor verlies te overwinnen, worden octrooiwetten gevolgd, die dergelijke farmaceutische bedrijven bescherming bieden: als zij met een zeer bruikbare samenstelling op de proppen komen, krijgen zij voor enige tijd een monopoliepositie voor die samenstelling.

Conclusie

Monopolie is een markt waarop één verkoper actief is, geen substituten voorhanden zijn en de marktmacht hebben om de marktprijs van het verkopende product te beïnvloeden.

Het Monopolie ontstaat door overheidsvergunningen, octrooirechten, kartels en controle op grondstoffen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *