Waarom moet je parafraseren?

“Parafraseren” is het uitdrukken van de betekenis van de woorden van iemand anders in je eigen woorden in plaats van rechtstreeks te citeren.

Door effectief te parafraseren, kun je:

 • ruimte besparen en je studie doelgerichter houden
 • complexe informatie omzetten in begrijpelijke taal
 • plagiaat vermijden en je eigen stem in je paper

Wanneer parafraseren en wanneer direct citeren

Algemene opmaakregels voor citeren en parafraseren

Direct citeren: Gewoon een “copy-and-paste” van de originele woorden en/of woordvolgorde. In alle onderzoekspapers met opmaakrichtlijnen (APA, AMA, MLA, etc.), moet geciteerde tekst vergezeld gaan van aanhalingstekens en in-tekstcitaat.

Parafraseren: kan enkele sleuteltermen uit het originele werk bevatten, maar moet nieuwe taal gebruiken om het originele werk weer te geven-DO NOT COPY THE ORIGINAL WORK. Wanneer je parafraseert, hoef je geen aanhalingstekens op te nemen, maar je moet wel het originele werk citeren.

Brontekst veranderen in een parafrase

Stap 1: Lees belangrijke delen van het bronmateriaal totdat je de betekenis ervan volledig begrijpt.

Stap 2: Maak wat aantekeningen en maak een lijst van de belangrijkste termen uit het bronmateriaal.

Stap 3: Schrijf je eigen alinea zonder naar het bronmateriaal te kijken, maar gebruik alleen de sleuteltermen.

Stap 4: Controleer of je versie de belangrijke delen en de bedoeling van het bronmateriaal goed weergeeft.

Stap 5: Geef aan waar je parafrasering begint en eindigt met een citaat in de tekst.

Gebruikstips voor parafraseren

Gebruik de volgende methoden om je parafraseringen nog sterker te maken. Let erop dat je niet slechts een van deze regels afzonderlijk toepast – combineer deze technieken om de kans op onbedoeld plagiaat te verkleinen.

*Tekst in rood geeft belangrijke veranderingen ten opzichte van het bronmateriaal aan.

Verander de stem van de brontekst.

Door de stem van de zin te veranderen (actieve stem in passieve; passieve stem in actieve), kun je de algemene structuur van je parafrase veranderen en deze omzetten in woorden die meer van jou zijn.

Gebruik een thesaurus om synoniemen en verwante termen te vinden.

Een thesaurus kan een uitstekende bron zijn om termen te vinden die synoniem zijn met of lijken op die in de oorspronkelijke tekst, vooral voor niet-Engelssprekenden. Pas echter op dat je geen termen gebruikt die je niet helemaal begrijpt of die misschien niet logisch zijn in de context van je paper.

Inleidende zinnen met signaaltermen opnemen.

Signaaltermen (bijv, “zij schrijven”, “Kim merkt op dat…”, “Hij gelooft dat…”) helpen om het werk van andere studies soepel te introduceren en laten de lezer weten waar jouw eigen ideeën ophouden en waar de geciteerde informatie begint.

Gebruik specifieke signalerende werkwoorden om je positie te laten zien

Auteurs laten hun positie ten opzichte van de oorspronkelijke inhoud ook zien door werkwoorden te gebruiken die neutraal zijn, die instemming laten zien, of die juist onenigheid laten zien. In veel gevallen wordt ook een betrekkelijk voornaamwoord (“dat”, “hoe”, “als”) gebruikt.

Samenvoeg meerdere zinnen van de brontekst tot een parafrase van één of twee zinnen.

Een belangrijke reden om te parafraseren is om de hoofdgedachte van de oorspronkelijke tekst vast te leggen zonder veel woorden te gebruiken. Gebruik slechts één of twee zinnen in je parafrase om dit hoofdidee vast te leggen, zelfs als het origineel uit een hele alinea bestaat.

Oorspronkelijke brontekst

Het tijdschrift richt zich primair op empirisch en theoretisch onderzoek dat het begrip vergroot van cognitieve, motivationele, affectieve, en gedragspsychologische verschijnselen in werk- en organisatieomgevingen, in brede zin. Deze psychologische fenomenen kunnen zich voordoen op één of meerdere niveaus – individuen, groepen, organisaties of culturen; in werkomgevingen zoals het bedrijfsleven, onderwijs, opleiding, gezondheidszorg, dienstverlening, overheid of militaire instellingen; en in de publieke of private sector, for-profit of non-profit organisaties.

(Bron: Journal of Applied Psychology Website http://www.apa.org/pubs/journals/apl/)

Brief Paraphrasing of Source Text

The Journal of Applied Psychology accepteert studies die het begrip van een breed scala aan psychologische fenomenen vergroten en die van toepassing zijn op een verscheidenheid aan settings en niveaus, niet beperkt door subgroep, instelling, of sector (JAP, 2015).

Combineer citaten en parafraseren binnen dezelfde zin.

Te vaak scheiden onderzoeksschrijvers informatie uit het huidige werk en de geciteerde studie in volledig verschillende zinnen. Dit beperkt de dialoog tussen de werken, maakt het saai voor de lezers, en kan zelfs leiden tot problemen van plagiaat als het papier is samengesteld uit te veel geciteerd materiaal. Voeg directe citaten toe aan je geparafraseerde zin om al deze problemen op te lossen en je onderzoek veel natuurlijker en vloeiender te laten verlopen.

Oorspronkelijke brontekst: (SEE ABOVE)

Quote/Paraphrase Combinatie

The Journal of Applied Psychology accepteert studies die “het begrip van cognitieve, motivationele, affectieve en gedragspsychologische fenomenen vergroten” en die van toepassing zijn op een verscheidenheid aan settings zoals “business, education, training, health, service, government, or military institution” (JAP 2015). De studies kunnen worden ingesteld of waargenomen vanuit een aantal niveaus en zijn niet beperkt tot instelling of sector.

Enkele details uit de oorspronkelijke bron worden geciteerd omdat ze rechtstreeks uit de tekst zijn overgenomen. Ze verschaffen belangrijke informatie die lezers nodig kunnen hebben en het is dus zinvoller om hier citaten te gebruiken.

Vermijd plagiaat

Hoewel parafraseren erg nuttig kan zijn om het aantal gevallen van plagiaat te verminderen, moeten schrijvers nog steeds zorgvuldig de regels van citeren en refereren volgen. Hier zijn een paar dingen die je in gedachten moet houden als je origineel materiaal parafraseert.

 • Wanneer je parafraseert, gebruik dan je eigen termen samen met de belangrijkste termen uit het bronmateriaal.
 • Zelfs als je parafraseert met je eigen termen, moet je nog steeds citaten in de tekst geven (volgens de opmaakvereisten-APA, AMA, MLA, enz.).
 • Als je je eigen eerdere werk citeert of parafraseert, behandel het dan als het werk van iemand anders (d.w.z.,

Een voorbeeld van geplagieerd parafraseren

Het volgende voorbeeld is een poging tot parafraseren van de bovenstaande brontekst, afkomstig van de website van Journal of Applied Psychology. Merk op dat de auteur zich niet houdt aan de hierboven genoemde regels om plagiaat te voorkomen.

Plagiaat van brontekst

Het Journal of Applied Psychology (JAP 2015) accepteert empirische en theoretische onderzoeken die de kennis vergroten van motivationele, affectieve, cognitieve en gedragspsychologische fenomenen in vele omgevingen, breed opgevat.

Deze fenomenen kunnen zich op verschillende niveaus voordoen – individueel, teams, of culturen; in professionele settings zoals bedrijfsleven, onderwijs, opleiding, gezondheidszorg, overheid, of militaire instellingen; en in zowel de publieke als private sector, in non-profit of for-profit instellingen.

Sommige woorden uit de brontekst zijn veranderd of verwijderd, maar de onderstreepte termen zijn identiek aan het origineel; over het geheel genomen zijn de betekenissen en zelfs de grammaticastructuren overgenomen. Tot slot ontbreken de aanhalingstekens. Gebruik niet dezelfde taal, tenzij u aanhalingstekens rond de inhoud plaatst.

Exemplaar van meervoudige attributiemethoden

In dit voorbeeld zijn de details in de brontekst en hoe die in de parafrase zijn veranderd, aangegeven in rood. Let op het gebruik van signaaltermen in elke versie om de inhoud van de auteur te introduceren.

Originele brontekst: “Volgroeide pinguïns genereren een druk van ongeveer 74 mm Hg om vloeibaar materiaal uit te scheiden en 430 mm Hg om materiaal met een hogere viscositeit uit te scheiden, vergelijkbaar met die van olie.”

Direct citaat: In haar studie over de ontlastingsgewoonten van Antarctische pinguïns, schreef Brooks (1995, p.4), “volgroeide Kinbandpinguïns genereren een druk van ongeveer 74 mm Hg om vloeibaar materiaal uit te scheiden en 430 mm Hg om materiaal met een hogere viscositeit uit te scheiden, vergelijkbaar met dat van olie.”

*Quotaties rond citaten; citaten inbegrepen; veel details verstrekt; een volledige zin wordt geciteerd.

Parafrase: Bij het bestuderen van de ontlastingsgewoonten van Kinbandpinguïns, stelde Brooks (1995, p.4) vast dat volgroeide pinguïns een veel hogere druk genereren bij het uitscheiden van meer viskeuze uitwerpselen.

*Geen aanhalingstekens; citaten opgenomen; het belangrijkste gegevensfeit wordt uitgelicht: “Pinguïns gebruiken meer druk om dikkere poep uit te scheiden.”

Quote/Parafrase Combinatie: Bij het bestuderen van de ontlastingsgewoonten van pinguïns, heeft Brooks (1995, p.4) opgemerkt dat volgroeide pinguïns verschillen in de manier waarop ze hun uitwerpselen doen, waarbij ze “een druk genereren van ongeveer 74 mm Hg om vloeibaar materiaal uit te scheiden en 430 mm Hg om materiaal uit te scheiden met een hogere viscositeit, vergelijkbaar met die van olie.”

*Quotation marks only around directly quoted information; citations included; the most important data fact is paraphrated; additional details provided by direct quote.

Checklist parafraseren

 • Herschrijf de geparafraseerde uitspraak in je eigen woorden.
 • Geef altijd een citaat bij een parafrase-je gebruikt nog steeds de ideeën van iemand anders
 • Wanneer je een direct citaat gebruikt, zorg er dan voor dat je het citaat verduidelijkt om te laten zien waarom je het hebt opgenomen.
 • Vermijd het gebruik van blokken geciteerde tekst, vooral in werkstukken over de natuurwetenschappen. Je kunt in plaats daarvan bijna altijd een parafrase/quote-combinatie gebruiken.
 • Over het geheel genomen, concentreer je je eerst op je studie – alle extra informatie moet worden gebruikt om je argumenten te versterken of je onderzoek te verduidelijken.

Wordvice Resources

How to Write a Research Paper Introduction
Wh5>Whats to Use in a Research Paper
How to Write an Abstract for a Research Paper
How to Write a Research Paper Title
Useful Phrases for Academic Writing
Common Transition Terms in Academic Papers
Active and Passive Voice in Research Papers
100+ Verbs That Will Make Your Research Writing Amazing
Tips for Paraphrasing in Research Papers

References and Related Resources

Hartley, James. Academisch schrijven en publiceren: een praktische gids. New York: Routledge, 2010. Print.
Beschrijvende samenvattingen (Penn State College of Earth and Mineral Sciences)
Abstract Guidelines for Conference Papers (Academic Conferences and Publishing International)
Tips and Tools for Abstracts (UNC College of Arts and Sciences Writing Center)
Tips voor parafraseren (The University of Wisconsin Writing Center Writer’s Handbook)
Onderdelen van een onderzoekspaper (Wordvice YouTube Channel)
5 veelgemaakte fouten die vermeden moeten worden bij het schrijven van een discussie (ScienceDocs)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *