ExpressJS – Routing

Reklamy Webserwisy udostępniają zasoby takie jak strony HTML, skrypty, obrazy itp. na różnych trasach. Następująca funkcja służy do definiowania tras w aplikacji Express – app.method(path,…