Majapahit terracotta spaarvarken, 14e/15e eeuw Trowulan, Oost-Java. (Collectie van het Nationaal Museum van Indonesië, Jakarta)

De oudste westerse vondst van een spaarpot dateert uit de Griekse kolonie Priene, Klein-Azië, uit de 2e eeuw v.Chr. en heeft de vorm van een Griekse miniatuurtempel met een spleet in het fronton. Geldkistjes in verschillende vormen werden ook opgegraven in Pompeii en Herculaneum, en komen vrij vaak voor op laatantieke provinciale vindplaatsen, vooral in Romeins Brittannië en langs de Rijn.

Geldkistje in de vorm van een varken

De vroegst bekende geldkistjes in de vorm van een varken dateren uit de 12e eeuw op het eiland Java. De Javaanse term cèlèngan (letterlijk “gelijkenis van een wild zwijn”, maar gebruikt om zowel “spaargeld” als “spaarvarken” te betekenen) komt ook voor in de moderne Indonesische taal. Een groot aantal spaarpotten in de vorm van een everzwijn werd ontdekt op de grote archeologische vindplaats rond Trowulan, een dorp in de Indonesische provincie Oost-Java en mogelijk de plaats van de hoofdstad van het oude Majapahit-rijk.

Er zijn een aantal volkse etymologieën met betrekking tot de Engelse term “piggy bank”, maar in feite is er geen duidelijke oorsprong voor de uitdrukking, die pas dateert uit de jaren 1940. Aangenomen wordt dat de populariteit van het westerse spaarvarken zijn oorsprong vindt in Duitsland, waar varkens werden vereerd als gelukssymbolen. Het oudste Duitse spaarvarken dateert uit de 13e eeuw en werd teruggevonden tijdens bouwwerkzaamheden in Thüringen. Het vroegst bekende gebruik van “spaarvarken” in het Engels is het boek An American Girl in Mexico uit 1903, waarin ze worden beschreven als een Mexicaans souvenir. In Mexico worden spaarvarkens alcancía genoemd, een term afkomstig uit het Andalusisch Arabisch.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *