Związek Radziecki (ZSRR)

Związek Radziecki, 1933 Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) został założony w listopadzie 1917 roku przez Partię Bolszewicką. Prowadzeni przez Włodzimierza Lenina, a po 1923 r. przez Józefa Stalina, bolszewicy (później znani jako komuniści) ustanowili rządy komunistyczne w byłym Imperium Rosyjskim po zakończeniu gorzkiej wojny domowej w 1921 r.

Związek Radziecki, jak nazywano nowy podmiot polityczny, wzywał do światowej rewolucji komunistycznej w imieniu międzynarodowej klasy robotniczej i opowiadał się w swojej propagandzie za ostatecznym zanikiem różnic narodowych, kulturowych, religijnych i gospodarczych. Ponieważ nie można było oczekiwać, że potężne elity dobrowolnie zrezygnują z kontroli, komuniści przewidywali gwałtowną rewolucję, która zniszczy te klasy. W wyniku tej prognozy, społeczeństwa klasy średniej w Europie i Ameryce Północnej postrzegały Związek Radziecki jako zagrożenie kulturowe i ekonomiczne.

Związek Radziecki w światopoglądzie nazistów

Hitler i narodowi socjaliści postrzegali ziemie Związku Radzieckiego jako pierwszorzędne tereny osadnicze dla przyszłej długoterminowej ekspansji niemieckiej „rasy”. System sowiecki definiowali również jako polityczny wyraz ekspansji żydowskiej „rasy”. Od początku istnienia ruchu nazistowskiego w Niemczech Związek Radziecki był przedstawiany jako wróg, z którym starcie było nieuniknione.

Przez pierwsze sześć lat rządów nazistów nazistowska propaganda ostro atakowała Związek Radziecki, a Hitler prywatnie wielokrotnie mówił o przyszłym konflikcie. Mimo to w 1939 roku nazistowskie Niemcy rozpoczęły tymczasową strategiczną politykę współpracy ze Związkiem Radzieckim. Ten tymczasowy zwrot odzwierciedlał taktyczną decyzję Hitlera, który chciał zabezpieczyć swoją wschodnią flankę w czasie, gdy Niemcy niszczyły Polskę i rozprawiały się militarnie z Wielką Brytanią i Francją.

Stosunki niemiecko-radzieckie, 1939-1941

Europa Wschodnia po pakcie niemiecko-radzieckim, 1939-1940Pakt niemiecko-radziecki, znany również jako pakt Ribbentrop-Mołotow od nazwiska dwóch ministrów spraw zagranicznych, którzy negocjowali porozumienie, składał się z dwóch części. Umowa gospodarcza, podpisana 19 sierpnia 1939 r., przewidywała, że Niemcy będą wymieniać wyprodukowane towary na radzieckie surowce. Nazistowskie Niemcy i Związek Radziecki podpisały również 23 sierpnia 1939 r. dziesięcioletni pakt o nieagresji, w którym każdy z sygnatariuszy zobowiązywał się do nieatakowania drugiej strony.

Pakt niemiecko-sowiecki umożliwił Niemcom zaatakowanie Polski 1 września 1939 r. bez obawy o interwencję Związku Radzieckiego. 3 września 1939 r. Wielka Brytania i Francja, które pięć miesięcy wcześniej zagwarantowały ochronę granic Polski, wypowiedziały wojnę Niemcom. Wydarzenia te zapoczątkowały II wojnę światową.

Pakt o nieagresji z 23 sierpnia zawierał tajny protokół, który przewidywał podział Polski i reszty Europy Wschodniej na radziecką i niemiecką strefę interesów. Zgodnie z tym planem, jesienią 1939 roku wojska radzieckie zajęły i zaanektowały wschodnią Polskę. 30 listopada 1939 roku Związek Radziecki zaatakował Finlandię, rozpoczynając czteromiesięczną wojnę zimową, po której Związek Radziecki zaanektował fińskie tereny przygraniczne, szczególnie w okolicach Leningradu. Dzięki niemieckiej przychylności, Związek Radziecki latem 1940 roku zaczął zabezpieczać swoją strefę interesów w Europie Wschodniej. Po pokonaniu Francji w czerwcu 1940 roku, niemieccy dyplomaci pracowali nad zabezpieczeniem niemieckich powiązań w południowo-wschodniej Europie. Węgry, Rumunia i Słowacja dołączyły do sojuszu Osi w listopadzie 1940 roku. Wiosną 1941 roku Hitler wtajemniczył swoich wschodnioeuropejskich sojuszników w plany inwazji na Związek Radziecki.

Niemiecka inwazja na Związek Radziecki

Inwazja na Związek Radziecki Hitler zawsze uważał niemiecko-sowiecki pakt o nieagresji za taktyczny i tymczasowy manewr. 18 grudnia 1940 roku podpisał dyrektywę 21 (kryptonim Operacja Barbarossa), pierwszy rozkaz operacyjny inwazji na Związek Radziecki. Od początku planowania operacyjnego niemieckie władze wojskowe i policyjne zamierzały prowadzić wojnę na wyniszczenie przeciwko państwu komunistycznemu oraz Żydom w Związku Radzieckim, których określały jako „rasową podstawę” państwa radzieckiego.

Działania niemieckie zaatakowały Związek Radziecki 22 czerwca 1941 roku, niecałe dwa lata po podpisaniu paktu niemiecko-sowieckiego. Operacja Barbarossa była największą niemiecką operacją wojskową w czasie II wojny światowej. Trzy grupy armii, w tym ponad trzy miliony niemieckich żołnierzy, wspieranych przez pół miliona żołnierzy sojuszników Niemiec (Finlandii, Rumunii, Węgier, Włoch, Słowacji i Chorwacji), zaatakowały Związek Radziecki na szerokim froncie, od Morza Bałtyckiego na północy po Morze Czarne na południu. Przez wiele miesięcy radzieckie dowództwo nie słuchało ostrzeżeń zachodnich mocarstw o gromadzeniu niemieckich wojsk. W ten sposób Niemcy zostały niemal całkowicie zaskoczone taktycznie, a armie radzieckie początkowo zostały przytłoczone. Miliony sowieckich żołnierzy zostały okrążone, odcięte od zaopatrzenia i posiłków, i zmuszone do kapitulacji.

Gdy armia niemiecka posuwała się w głąb terytorium sowieckiego, Einsatzgruppen podążały za oddziałami i dokonywały masowych mordów.

Einsatzgruppen

Na początku września 1941 r. siły niemieckie dotarły do bram Leningradu na północy. Zajęły Smoleńsk w centrum i Dniepropietrowsk na południu. Na początku grudnia niemieckie jednostki dotarły na przedmieścia Moskwy. Jednak po miesiącach kampanii armia niemiecka była wyczerpana. Spodziewając się szybkiego upadku Związku Radzieckiego, niemieccy planiści nie przygotowali swoich oddziałów do wojny zimowej. Co więcej, szybkie niemieckie natarcie spowodowało, że wojska niemieckie prześcignęły swoje linie zaopatrzenia, które były podatne na ataki ze względu na duże odległości (Moskwa leży prawie 1000 mil na wschód od Berlina).

W grudniu 1941 roku Związek Radziecki przeprowadził poważny kontratak na środek frontu, odsuwając Niemców od Moskwy w chaosie. Dopiero kilka tygodni później Niemcom udało się ustabilizować front na wschód od Smoleńska. Latem 1942 roku Niemcy wznowili ofensywę, przeprowadzając zmasowany atak na południe i południowy wschód, w kierunku Stalingradu nad Wołgą i pól naftowych na Kaukazie. Gdy we wrześniu 1942 roku Niemcy walczyli na drodze do Stalingradu, niemiecka dominacja w Europie osiągnęła swój najdalszy geograficzny zasięg.

Front Wschodni, 1942-44

Do jesieni 1942 roku armia niemiecka konsekwentnie odnosiła zwycięstwa. Europa znajdowała się pod niemiecką dominacją, od Francji na zachodzie po Wołgę na wschodzie; od koła podbiegunowego w Norwegii po wybrzeża Afryki Północnej. Bitwa o Stalingrad okazała się decydującym psychologicznym punktem zwrotnym, kończącym pasmo niemieckich zwycięstw latem 1942 roku i rozpoczynającym długi odwrót na zachód, który zakończył się kapitulacją nazistowskich Niemiec w maju 1945 roku.

W połowie listopada 1942 roku armia radziecka rozpoczęła zmasowaną kontrofensywę przeciwko niemieckiej Szóstej Armii, około 250 000 żołnierzy próbujących zdobyć Stalingrad w ciężkich walkach wręcz. Wojska radzieckie okrążyły i uwięziły siły niemieckie. Po kolejnych sześciu tygodniach zaciętej walki, w której obie strony poniosły ciężkie straty, około 91 000 ocalałych żołnierzy niemieckich poddało się między 31 stycznia a 2 lutego 1943 r.

Radziecka ekspansja wojskowa w Witebsku Po zwycięstwie pod Stalingradem, armia radziecka pozostała w ofensywie, wyzwalając większość Ukrainy i praktycznie całą Rosję oraz wschodnie Białoruś w 1943 r. Latem 1943 roku pod Kurskiem w Rosji Niemcy podjęli jeszcze jedną próbę ofensywy, ale zostali ciężko pobici przez armię radziecką, co jest obecnie uważane za militarny punkt zwrotny na froncie wschodnim. Latem 1944 r. Sowieci rozpoczęli kolejną wielką ofensywę, która wyzwoliła spod władzy nazistów resztę Białorusi i Ukrainy, większość krajów bałtyckich oraz wschodnią Polskę. Do sierpnia 1944 r. wojska radzieckie przekroczyły granicę niemiecką w Prusach Wschodnich. W styczniu 1945 roku w wyniku nowej ofensywy wojska radzieckie dotarły do Odry, na terenie Niemiec, około 100 mil od Berlina.

W połowie kwietnia 1945 roku armia radziecka przypuściła ostateczny szturm na nazistowskie Niemcy, zdobywając Wiedeń 13 kwietnia i okrążając Berlin 21 kwietnia. W dniu 25 kwietnia radzieckie patrole spotkały się z oddziałami amerykańskimi w Torgau nad Łabą w środkowych Niemczech, skutecznie przecinając kraj na pół. Po ponad tygodniu ciężkich walk na ulicach Berlina, jednostki radzieckie zbliżyły się do centralnego bunkra dowodzenia Hitlera. 30 kwietnia 1945 r. Hitler popełnił samobójstwo. Berlin poddał się wojskom radzieckim 2 maja 1945 roku.

Żołnierze radzieccy w radzieckiej strefie okupacyjnej Berlina po klęsce nazistowskich Niemiec.

Niemieckie siły zbrojne poddały się bezwarunkowo na zachodzie 7 maja, a na wschodzie 9 maja 1945 roku. 9 maja wojska radzieckie wkroczyły do Pragi, ostatniego dużego miasta zajętego jeszcze przez jednostki niemieckie. Zachodni alianci ogłosili 8 maja 1945 r. Dniem Zwycięstwa w Europie (V-E Day).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *